گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره. # ردیف


گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره.

درخواست حذف این مطلب

گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره.


 گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره.

گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 23         مقدمه: گزارش حاضر در ارتباط با کارورزی1 باهدف مشاهده ی تاملی ودقیق موقعیت های آموزشی وتربیتی وروابط عاطفی ومحیط فیزیکی در سطح مدرسه وکلاس درس جهت ب توسعه مهارت های حرفه    اس صورت گرفته است.برای جمع آوری     اطلاعات,همچنین تفسیر منابع علمی مرتبط استفاده گردیده است.در این گزارش      اطلاعات جمع آوری شده از موقعیت های آموزشی تربیتی,روابط عا ...

گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]