شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس . # ردیف


شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس .

درخواست حذف این مطلب

شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس .


شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس .

شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 3       قسمتی ازمتن )  بررسی چگونگی  مشارکت دانش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی و ارائه پیشنهاد به شورای مدرسه 2)  همکاری با مسئولین مدرسه در فعال سازی تشکل های دانش آموزی از قبیل بسیج دانش آموزی – انجمن ی و تشکل های دانش آموزی 3)      همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبتهای گوناگون 4)     همکاری در برنامه ری ...

شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس .[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]