گزارش کارورزی3 پایه نهم متوسطه اول. # ردیف


گزارش کارورزی3 پایه نهم متوسطه اول.

درخواست حذف این مطلب

گزارش کارورزی3 پایه نهم متوسطه اول.


 گزارش کارورزی3 پایه نهم متوسطه اول.

گزارش کارورزی3 پایه نهم متوسطه اول فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 23         بخشی از متن طبق روال گذشته واژگان ابتدای درس به همراه معنای آنها بیان شد. من نیز همچون معلم راهنما بر تلفظ صحیح حروف از مخارجشان، ترجمه تحت اللفظی(دستور راهنمای کتاب)، وآوردن فعل در پایان جمله تاکید . بعد از اینکه واژگان را بصورت ستون به ستون مطالعه د، چند کلمه ای را از میان آنان انتخاب و از چند نفر از دانش آموزان پرسیدم تا ببینم اگر یاد نگرفته اند برگشته و کلمات را باتوضیحات بیشتری به آ ...

گزارش کارورزی3 پایه نهم متوسطه اول.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]